Home

 

Psychologie Praktijk Timmermans (PPT) is een eenmanspraktijk en bestaat sinds 2006 in Lelystad.

Vanaf 1-1-2019 gaat PPT op in een nieuwe praktijk: Flevo Psychologen Praktijk. Hierin gaat mw. Timmermans samenwerken in een praktijk met nog 2 andere psychologen, te weten mw. Tosserams en mw. Enthoven. Met deze samenwerking hopen we minder tijd aan administratie kwijt te zijn en hopen we meer tijd te hebben om ons bezig te houden met clientenzorg, dé reden om psychologie te gaan studeren ooit.

Behandelingen die in 2018 gestart zijn onder PPT zullen in 2019 gewoon afgerond worden onder PPT. Alleen clienten die vanaf 1-1-2019 worden uitgenodigd voor een behandeling, vallen onder Flevo Psychologen Praktijk. Voor meer informatie kunt u t.z.t. een kijkje nemen op de nieuwe website: www.flevopsychologenpraktijk.nl.

De praktijk biedt kortdurende, klachtgerichte behandelingen aan jongeren (vanaf 15 jaar, niet vergoed door gemeente), volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen met uiteenlopende problemen, klachten en/of stoornissen zoals (lichte) depressie, paniekaanvallen /stoornis, hyperventilatie, (psycho-)somatische klachten, PTSS, angst, rouw, trauma, identiteits- en/of levensfaseproblematiek, chronische ziekten en nog veel meer.

De werkzaamheden vallen onder de zogenaamde generalistische basis geestelijke gezondheidszorg. Dit is zorg die verleend word op verwijzing van een huisarts, waarbij er een vermoeden bestaat van een stoornis passend binnen DSM-5 (diagnose-classificatiesysteem). Op grond van de diagnose wordt een behandeltraject aangeboden waarbinnen de problematiek behandeld zal worden. Dit behandeltraject is in te delen in 4 zorgproducten en onverzekerde zorg.

+ Als er sprake is van een DSM-diagnose, dan zal op grond van aard, duur en ernst van de stoornis de behandeling worden ingedeeld in behandelminuten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. De behandeling valt onder de zorgverzekeringswet en zal volledig door uw zorgverzekeraar worden vergoed (houd u wel rekening met uw eigen risico).

+ Wanneer er geen sprake is van een DSM-diagnose (uitgezonderd aanpassingsstoornis) en u wilt wel behandeld worden door een gezondheidszorg-psycholoog dan wordt behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed. Deze kosten kunt u vinden onder tabblad: Tarieven. U kunt hierbij denken aan relatieproblematiek, overspannenheid, levensfase / identiteitsproblematiek, opvoedingsondersteuning.

 

 

De Heelhoek

 • Wegwijzer
 • Contact De Heelhoek

  Adres:
  Noorderwagenstraat 1e
  8223 AM Lelystad

  Telefoonnummer
  06 - 55 79 08 44

  E-mailadres
  danielle@psychologie
  praktijktimmermans.nl

  Route

 • Contact PPT

  Adres:
  Karveel 2201
  8231 BE Lelystad

  Telefoonnummer
  06 - 55 79 08 44

  E-mailadres
  danielle@psychologie
  praktijktimmermans.nl

  Route